Otsi
(sisesta pealkiri, autor, ISBN, märksõna)

Eesti Vabariigi juubelile pühendatud näitus ja teaduskonverents  

Pressiteade

Eesti Vabariigi juubelile pühendatud näitus ja teaduskonverents

Teisipäeval, 3. aprillil toimus Eesti valitsustele ja riigimeestele pühendatud päev. Selle raames avati Rahvusraamatukogu konverentsisaalis näitus „Eesti Vabariigi riigitegelased”, millele järgnes teaduskonverents „100 aastat Eesti valitsusi ja riigijuhte”. Teaduskonverents oli inspireeritud TEA Kirjastuse koguteosest „Valitsused ja riigimehed”, mis vaatles lähemalt Eesti Vabariigi loomist, ülesehitamist, okupatsioonide aega ning iseseisvuse taastamist läbi kõikide valitsuste ja riigijuhtide. Entsüklopeedilisse vormi on jõudnud väga oluline osa meie omariikluse ajaloost, mis väärib tutvustamist ja kommenteerimist.
 
Näitus ja konverents peaksid oma ülevaatlikkusega huvi pakkuma kõigile, kes soovivad saada terviklikku pilti Eesti riigi loomisest, arengust ja käekäigust. Kuna meie riigi ajalugu on olnud täis pöördelisi sündmusi ja keerulisi ajajärke, sunnib see meid alati küsima, milline on olnud erinevate valitsuste ja riigimeeste roll selles. 
 
 
 

Esinejad

Madis Maasing (1984) on ajaloolane (PhD, 2016), ta töötab Tartu Ülikoolis teadurina. Tema 
uurimistöö fookuses on 16. sajandi poliitiline ajalugu. Maasingu doktoritöö kannab pealkirja 
„The role of the bishops in the Livonian political system (in the first half of the 16th century)” 
(„Piiskoppide roll Liivimaa poliitilises süsteemis (16. sajandi esimesel poolel)”).
2011. aastast töötab ta TEA kirjastuse entsüklopeedia toimetuses ajalootoimetajana, ta on 
osalenud mitmete entsüklopeediliste teoste (sh „TEA entsüklopeedia”, „Eesti Vabariik 100” jt) 
koostamisel.
 
Meelis Maripuu (1966) on ajaloolane (PhD, 2012), ta töötab SA Eesti Mälu Instituudi juhatuse 
liikmena ning MTÜ S-Keskuse tegevjuhina. Tema uurimistöö keskendub Saksa ja NSV 
Liidu  okupatsioonivõimude repressiivpoliitikale  Eestis  ning Saksa  tsiviilvõimu tegevusele 
Eestis aastail 1941–44. Külma sõja perioodist on ta uurinud NSVL julgeoleku- ja kohtuorganite 
tegevust Saksa poole toime pandud sõjakuritegude uurimisel ja kohtulikul menetlemisel. 
Maripuu doktoritöö kannab pealkirja „Omavalitsuseta omavalitsused. Halduskorraldus Eestis 
Saksa okupatsiooni ajal 1941–1944” .
 
Olev Liivik (1975) on ajaloolane (PhD, 2014), ta töötab Eesti Ajaloomuuseumis teadurina. 
Tema uurimistöö on keskendunud Eesti NSV võimustruktuuridele. Liiviku doktoritöö kannab 
pealkirja „Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940–1953”. 
 
Tõnis Saarts (1978) on politoloog (PhD, 2017), ta on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi 
võrdleva poliitika dotsent. Tema teadustöö käsitleb peamiselt erakondi, erakonnapoliitikat, Kesk- 
ja Ida-Euroopa riikide üleminekuperioodi ning ajaloolist sotsioloogiat. Ta on avaldanud artikleid 
mitmes kõrgetasemelises teadusajakirjas (sh European Societies, East European Politics) ning 
avaldanud artikli ka Palgrave Handbook’is. Saartsi doktoritöö kannab pealkirja „The Sociological 
Approach in Party System Analysis: The Baltic States in the Central and Eastern European 
Context” („Sotsioloogiline lähenemine erakonnasüsteemide analüüsil: Balti riigid Kesk- ja Ida-
Euroopa kontekstis”).
 
Rein Toomla (1951) on politoloog (MA, 1991), ta töötab Tartu Ülikooli Johan Skytte 
poliitikauuringute instituudis lektorina. Tema peamiseks uurimissuunaks on Eesti poliitiline 
süsteem, eriti erakondlik süsteem. 
Toomla olulisimad publikatsioonid on:  Eesti erakonnad, Tallinn, Eesti Entsüklopeedia- 
kirjastus,  1999;  Eesti erakonnad 2000–2010, Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011; 
„Parliamentarism in Estonia (1918–1940)” , koos Andres Kasekambiga. Rmt.: Sorin Radu and 
Hans-Christian Maner, ed.-s,  Parliamentarism and political structures in East-Central and 
South Eastern Europe in the interwar period, Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, 
Lucian Blaga University of Sibiu Publishing House, 2012; „The Presidency in the Republic of 
Estonia” . Rmt: Vít Hlousek, ed., Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern 
Europe, their formal competencies and informal power. Brno: Masaryk University Press, 2013; 
„Organizational Structures of Political Parties in Estonia” , Rmt: Katarzyna Sobolewska-Myslik, 
Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec, ed.-s, Organizational structures of political parties in 
Central and Eastern European countries, Krakow: Jagiellonian University Press, 2016.
 
 
 
 Tagasi
Logi sisse

Uudised  

TEA Kirjastuse Liivalaia kauplus on suletud.

ALATES 10.JUULIST TONDI KAUPLUS SULETUD!

TEA töötoad
TEA uute käsitööraamatute järgi meisterdasid, voolisid ja värvisid eri vanuses lapsed ja noored käsitööhuvilised Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ärihooaja avamise pereüritusel 26. augustil Tartus, ERMis.
OK
Jah
Ei
Saada
Katkesta
Logi sisse
Katkesta
SERTIFIKAATIDEST